logo www.media.zaufania.pl

www.media.zaufania.pl

Ośrodek Kryzysowej w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856 58 15

"Pomóc każdemu w sposób, który najlepiej rozwiąże jego problemy"

Uwaga!

W roku 2012 w Punkcie Interwencji Kryzysowej nie będzie świadczona specjalistyczna pomoc przez terapeutę uzależnień.